Videos

February 7, 2020

Народни приказни и народни песни од Бешиште, Мариово.

February 16, 2020

Само во Мариово - од полето за тутун до цигари

February 19, 2020

Мојата посета во Село Полчиште

February 22, 2020

Траги од Bојна во Мариово

Поздрави од Мариово и Вистински приказни кои ќе ве направат да се чувствувате убаво.

March 3, 2020

2010 - Се вратив во моето родно место, пешачев и многупати појдов до граничните планинини за да видам кои се должностите на сегашните овчари и го посматрав правењето на тепано (старо) сирење.

March 6, 2020

Спомени од Света Петка прослава.

March 15, 2020

Моето патување во Австралија

March 16, 2020

Народни приказни и народни песни од Бешиште, Мариово.

March 26, 2020

Петковден Оро # 1