Video

Mariovski ovčar

  • Date :

  • March 3, 2020
  • Title :

  • 2010 - Се вратив во моето родно место, пешачев и многупати појдов до граничните планинини за да видам кои се должностите на сегашните овчари и го посматрав правењето на тепано (старо) сирење.

Please leave a comment below, and let me know what you think!

Leave a Comment